Monday, September 30, 2013

บาคุกัน ภาค 4 สงครามจักรกลทะลุมิติ พากย์ไทย (46/46)


พื้นที่โฆษณา


Bakugan Mechtanium Surge
บาคุกัน สงครามจักรกลทะลุมิติ ภาค 4


บาคุกัน เมคทาเนียม เซิร์จ (Bakugan Mechtanium Surge) เป็นอะนิเมะ ชุดที่ 4 ของภาพยนตร์ซีรีส์บาคุกันโดยดำเนินเรื่องเป็นภาคที่ 4 ของ บาคุกัน มอนสเตอร์บอลทะลุมิติ ผลิตโดย TMS Entertainment

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 14
ตอนที่ 15
ตอนที่ 16
ตอนที่ 17
ตอนที่ 18
ตอนที่ 19
ตอนที่ 20
ตอนที่ 21
ตอนที่ 22
ตอนที่ 23
ตอนที่ 24
ตอนที่ 25
ตอนที่ 26
ตอนที่ 27
ตอนที่ 28
ตอนที่ 29
ตอนที่ 30
ตอนที่ 31
ตอนที่ 32
ตอนที่ 33
ตอนที่ 34
ตอนที่ 35
ตอนที่ 36
ตอนที่ 37
ตอนที่ 38
ตอนที่ 39
ตอนที่ 40
ตอนที่ 41
ตอนที่ 42
ตอนที่ 43
ตอนที่ 44
ตอนที่ 45
ตอนที่ 46
==========
จบภาค
==========
พื้นที่โฆษณา